«Claire suddenly realized that existence precedes essence, and she was free to kill all the old gods.»

Teksten spiller på eksistensialismens begrep om at eksistens går forut for essens, som kort fortalt innebærer at mennesket eksisterer som levende vesen før det fylles med «innhold» (essens). Derved står mennesket i utgangspunktet fritt til å skape seg selv og sin rolle i verden, og er ansvarlig for sine egne handlinger.