Side 2 av 2

Kors på gravlund med teksten "Memento mori".

Dødskafé

Vil du snakke om døden over en kopp kaffe?

Skulptur av mann sittende på toppen av en stolpe.

Livskrise – når grunnen brister

Det er lett å miste fotfestet når man går gjennom en depresjon fylt med angst, selvgranskning og en intens følelse av meningsløshet. Men jeg er takknemlig for opplevelsen.