«No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.»

Graffiti-piece av Banksy. Sitat av Æsop, fra fabelen Løven og musa.

Norsk versjon: «Ingen vennlig handling, uansett hvor liten, vil noen gang være bortkastet.»