«Sometimes I have to remind myself that I don’t have to do what everyone else is doing.»

Oversettelse: «Noen ganger må jeg minne meg selv på at jeg ikke trenger å gjøre hva alle andre gjør.»

(Ukjent opphav)